Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Kupującego na stronie - www.awert.pl jest firma:
AWERT Agnieszka Czupryn ; al. Jana Pawła II 99 ; Łęczna 21-010 nip 7131002434 mail: sklep@awert.pl

2. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz.Urz.UE.L. Nr 119, str. 1) (dalej zwane: „Rozporządzenie RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi,
tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

3. Zgodnie z przepisami RODO użytkownik ma uprawnienia związane z przetwarzaniem swoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,

 • prawo do sprostowania danych osobowych,

 • prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę wyraził.

4. Wymagamy podania przez Kupującego następujących danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia,
takich jak imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail i numer telefonu kontaktowego.
Jeżeli zamówienie jest realizowane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Kupujący jest zobowiązany podać
nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP.Jeśli z jakiegoś powodu Kupujący nie poda tych danych osobowych,
niestety nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

5. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne.
Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Kupujący wyraził zgodę czyli:

 • realizacji złożonego zamówienia, (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

 • obsługi zwrotów i reklamacji

 • kontakt z Klientem, w celach związanych ze świadczeniem usług

 • wypełnienie obowiązku prawnego

 • obsługi korespondencji kierowanej do Sprzedającego np. przez formularz kontaktowy lub adres mailowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

6. Dane osobowe będą przekazywane przez Sprzedawcę następującym kategoriom odbiorców danych:

 • kurierzy i poczta dostarczający zakupione towary

 • dostawcy narzędzi do analityki ruchu na stronie, prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów

 • podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych osobowych dla Sprzedającego.

7. W przypadku skorzystania z zewnętrznego systemu płatności [ PayU, PayByNet ],
wszelkie dane podane po przejściu na stronę operatora płatności pozostają zarejestrowane wyłącznie w jego bazie
i nie są w żaden sposób przechowywane przez Sprzedającego.

8. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia,
a także po jego zakończeniu w celach:
dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
statystycznych i archiwizacyjnych,
Maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności,
w każdej chwili zachęcamy do kontaktu pod adresem: sklep@awert.pl